Ako postupovaŤ pri úmrtí v rodine

Vážení príbuzní a najbližší,

prijmite od nás úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku. Sme tu pre Vás aj vo Vašej najťažšej chvíli. Rozumieme, že v takej citlivej situácii si ľudia nevedia usporiadať a zapamätať všetky informácie. Preto si dovoľujeme Vám zhrnúť základné informácie, ako postupovať, keď nastalo úmrtie blízkeho.
 1. Keď nastalo úmrtie doma je potrebné:

  Zavolať tiesňovú linku 112 a nahlásiť úmrtie. Rýchla zdravotnícka služba kontaktuje obhliadajúceho lekára, ktorý urobí obhliadku zosnulého a vystaví “List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí”.

  Kontaktujte nás na nonstop linke 0905 434161 alebo 032 7434161 počas čakania na lekára. Postaráme sa o prevoz zomrelého a podáme Vám všetky informácie potrebné k vybaveniu pohrebu.
 2. Keď nastalo úmrtie v nemocnici:

  Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý Vám oznámi, že došlo k úmrtiu Vášho blízkeho. Telo nebohého bude po dvoch hodinách od úmrtia prevezené na oddelenie patológie nemocnice, kde bude uložené do prevzatia Vami vybranou pohrebnou službou. Lekár vystaví “List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí”, ktorý je potrebný k vybaveniu matričných dokumentov a objednávke pohrebu.

  Kontaktujte nás na nonstop linke 032 7434161 alebo 0905 434161 a oznámte nám úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.
 3. Keď nastalo úmrtie v domove sociálnych služieb alebo inom zariadení:

  Budete kontaktovaní personálom DSS, ktorý Vám oznámi úmrtie Vášho blízkeho. Personál DSS privolá obhliadajúceho lekára, ktorý vykoná obhliadku tela a vystaví “List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” a pohrebnú službu podľa Vášho výberu.

  Kontaktujte nás na nonstop linke 032 7434161 alebo 0905 434161 a oznámte nám úmrtie. Dohodnú sa prvotné náležitosti a skráti sa tým doba vybavovania pohrebu.

  Telo nebohého prevezieme do chladiaceho zariadenia, kde bude uložené do doby pohrebu.

  Žiadne sociálne zariadenie nemá ani nemôže mať podpísanú žiadnu zmluvu na prevoz nebohých, výber pohrebnej služby je iba na Vás – máte právo slobodne sa rozhodnúť.
Osobne sa zastavte v kancelárii pohrebnej služby na Mierovom námestí 5, Trenčín, kde sa upresní dátum, čas a podrobnosti poslednej rozlúčky. Pietnu rozlúčku citlivo pripravíme podľa Vašich predstáv a budeme klásť dôraz na každú požiadavku. Doba sa mení a s ňou aj smútočné rozlúčky.

Prineste, prosím, oblečenie pre zosnulého a fotku na smútočné oznámenie (môžete nám ju poslať aj v elektronickom formáte na e-mail info@chryma.sk).